Modernit lasit ja kiinteistön arvonnousu – opas

Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet rakentamaan edustavan ja modernin kiinteistön tai saneeraamaan jo olemassa olevan rakennuksen halutuksi ja tuottavaksi tilaksi.

Johdanto

Kiinteistön arvo määräytyy siitä saatavan nettotuoton mukaan.

Käytännössä se tarkoittaa vuokratulojen ja kiinteistön ylläpidosta johtuvien kustanusten erotusta. Parannus neliöhinnassa ja/tai tehostaminen kiinteistön kuluissa parantaa siitä saatavaa nettotuottoa.

Kiinteistöstä saatavaan vuokratuloon vaikuttaa yleisen markkinatilanteen lisäksi sijainti, toimivuus sekä status.

Statukseen voidaan vaikuttaa materiaaleilla, kuten lasilla.

On olemassa tapauksia, joissa aikaisemmin tyhjänä ollut kohde on modernisoitu onnistuneesti uusiokäyttöön. Tällaisissa kohteissa kiinteistön arvonnousu on ollut moninkertainen.

Pelkkä pintamaalaus tai esimerkiksi lattiaremontti ei vuokrahintaa nosta. Jotta vanhasta liikehuoneistosta saadaan rakennettua mielenkiintoinen ja haluttu kohde, on tilat parempi nykyaikaistaa ja uusia myös julkisivut näyttäviksi sekä samalla energiatehokkaiksi.

Jos kiinteistö on lisäksi vielä moderni ja ulkoiselta olemukseltaan positiivista huomiota herättävä, saa vuokralla oleva yritys myöskin osakseen palan tätä kiinteistön positiivista imagoa tai statusta. Ei pelkästään asiakkaiden vaan myös työntekijöiden keskuudessa.

Miksi lasi?

Nykyaikaisen liikehuoneiston ja kiinteistön rakennusmateriaaleista tärkeimpiä on lasi. Lasi materiaalina kestää aikaa ja on lähes huoltovapaa ja näin syntyy säästöä tulevissa remonttikustannuksista.

Sisäpinnoissa on tyypillisesti karkaistuja laseja, laminoituja tai äänieristettyjä laseja, taustamaalattuja laseja sekä digiprintattuja laseja.

Ulkopinnoissa käytetään erilaisia lämpölaseja kuten overlap laseja, SG laseja sekä tavallisia eristyslaseja. Nykyaikaisilla lämpölaseilla eli eristyslasilla päästään jopa 0,6 U-arvoon käyttämällä auringonsuojalasia sekä selektiivilaseja. Uusimalla vanhat julkisivulasit nykyaikaisiksi eristyslaseiksi, voidaan säästää huomattavastikin rakennuksen energiakustannuksissa.

Uusimpia innovaatioita ovat aurinkosähkölasit, sähköllä himmennettävät lasit sekä sähkölämmitteiset lasit. Ei pidä myöskään unohtaa tehokkaiden äänieristyslasien mahdollisuuksia tilojen suunnittelussa.

Lisäksi on saatavilla eristyslasin sisään integroituja sälekaihtimia sekä hälytysjärjestelmiin kytkettäviä hälytyslaseja.

Isot lasipinnat, lasiset julkisivut ja lasiseinät tilanjakajina ovat useiden modernien kiinteistöjen tunnusmerkkejä. Lasi onkin kustannustehokas ja nykyaikainen tapa rakentaa edustavia toimitiloja joiden tuotto on omistajalleen mahdollisimman korkea.

Tulevaisuuden työympäristö

Läpinäkyvyys, luottamuksen rakentaminen, keskustelu ja yhteistyö ovat tämän päivän liiketoiminnan trendejä. Lisäksi lisääntyvä etätyö tuo omat haasteet ja mahdollisuudet tilojen suunnitteluun.

Trendit on otettava huomioon myös toimitilojen rakentamisessa. Yritykset haluavat viihtyisiä, toiminnallisia, älykkäitä, energiaa säästäviä ja tuottavia ympäristöjä. Lasiset neuvotteluhuoneet, joissa yksityisyyttä on helppo säätää, eristetyt puhelinkopit ja vastaavat tilat ovat osa modernia toimistoa.

Uusien toimitilojen rakennuttamisessa ja suunnittelussa on mahdollisuus sille, joka ymmärtää tulevaisuuden trendejä. Tarpeet vaikuttavat kaikkeen suunnitteluun, yksittäisistä työympäristöistä aina kokonaisiin rakennuksiin.

Alla on muutama kuva maailman johtavien yritysten toimistoista. Kuvat ovat sekä Applen, että Googlen toimistoista. Applen toimistossa kaikki on lasiseiniä. Sekä ulkona, että sisällä. Googlen toimistossa on käytössä sekä digiprintattuja laseja, että älykkäitä laseja.

Applen toimiston lasiseinät
Applen toimiston lasiseinä ulkoseinä
Googlen pääkonttorilta löytyy digiprintattuja lasiseiniä sekä älylaseja

Miksi lasin käyttö kasvaa rakennusmateriaalina?

Jos vertaillaan lasia muihin vaihtoehtoisiin rakennusmateriaaleihin, lasilla on paljon etuja. Tässä muutamia esimerkiksi:

  • Lasipinnat voidaan valmistaa tehtaassa valmiiksi mittatarkoiksi rakennuselementeiksi.
  • Lasi tuo valoisuutta, ei estä luonnonvalon kulkua.
  • Moderni lasipinta on sekä rakenteellinen osa rakennusta, että viimeistelty pinta. Lasia ei tarvitse enää asennuksen jälkeen millään tavalla käsitellä.
  • Lasipinta voi olla myös maalattua tai tulostettua, kohteesta riippuen
  • Lasista saadaan joko kokonaan tai osittain läpinäkyvä ja läpinäkyvyyttä voidaan säätää.
  • Eristyslasit eristävät lämpöä selektiivilasien avulla ja säästävät näin energiakustannuksissa.
  • Lasilla saadaan tarvittaessa suojattua sisätiloja liialliselta auringon lämmöltä ja valolta, jolloin lisätään viihtyvyyttä ja säästetään ilmastoinnin kustannuksissa.
  • Lasi on edullinen verrattuna kilpaileviin materiaaleihin.
  • Sähkölasit tuottavat lämpöä, ja/tai niiden läpinäkyvyyttä voidaan ohjata.
  • Aurinkosähkölasit tuottavat rakennukselle sähköenergiaa ja statusta.

Kun otetaan vielä huomioon, että useita edellä listattuja ominaisuuksia voidaan lähes rajattomasti yhdistellä, ei ole ihme, että lasin käyttö rakennusmateriaalina lisääntyy ympäri maailmaa.

Moderni lasi ja saneerauskohteet

Lasia on menestyksellisesti käytetty hyvinkin vanhojen ja historiallisesti tärkeiden kohteiden saneerauksissa ja uudistuksissa jo kymmeniä vuosia.

Yksi hyvä esimerkki löytyy Tallinnasta (Fahle Maja), jossa vanha 1920-luvulla rakennettu paperi- ja sellutehdas modernisoitiin toimitiloiksi. Vanhan tehdasrakennuksen arvo on moninkertaistunut saneerauksen myötä. Ennen tyhjänä olleet tilat ovat nyt täynnä palveluita, toimistoja ja asuntoja.

Huomiota herättävä rakennus on erittäin haluttu paikka nimenomaan tunnettuuden ja statuksen vuoksi. Samanlaisia esimerkkejä löytyy maailmasta paljon.

Toinen samantyyppinen esimerkki, jossa vanha, historiallisesti tärkeä rakennus on saneerattu lasipintojen avulla, löytyy seuraavasta kuvasta (Pariisi). Lasin läpinäkyvyys ja heijastavat pinnat saavat aikaan sen, että rakennus sulautuu ympäristöönsä.

Mikä tahansa muu rakennusmateriaali olisi liian huomiota herättävä oheisessa ympäristössä. Lasi sopii hyvin keveytensä takia lähes minkä tahansa kohteen saneeraus projekteihin.

Lasiseinät

Lasiseiniä käytetään koko ajan enemmän sekä saneerauksissa, että uudisrakentamisessa. Erityisesti liikekiinteistöjen rakentamisessa lasiseinät ovat suosittuja. Avotoimistoissa suuri osa seinistä toteutetaan nimenomaan laseilla.

Lasia ei käytetä enää pelkästään yhteen toimiston seinään, vaan lasista tehdään huomattavasti suurempia kokonaisuuksia, esimerkiksi kokonaisia toimistoja tai äänieristettyjä neuvotteluhuoneita tai neuvotteluhuoneryhmiä.

Digitulostetut, taustamaalatut tai silkkipainetut lasit luovat mahdollisuuksia, kun käytetään suuria lasipintoja. Näin saadaan tiloihin erilaisia vivahteita. Yrityksen logot, värimaailma ja erilaiset luontoaiheet ovat suosittuja.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä miltä digiprintattu lasi voi näyttää.

Lasinen julkisivu

Lasia käytetään paljon uusien toimistojen ja toimitilojen rakentamisessa, ja myös julkisivujen saneerauksissa. Modernit lasit, joilla voidaan myös tuottaa energiaa, sopivat hyvin sekä julkisivujen rakentamiseen, että saneeraukseen.

Lasipintojen avulla saadaan kiinteistöstä moderni ja houkutteleva kokonaisuus mille tahansa yritykselle. Esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi Applen ja Teslan pääkonttoreita. Molempia yrityksiä pidetään yleisesti edelläkävijöinä ja innovatiivisina yrityksinä. Molempien yritysten maine on erinomainen. Sekä Apple, että Tesla ovat myöskin valinneet pääkonttoreiden julkisivuihin materiaaliksi nimenomaan lasin.

Applen uusi pääkonttori sai kokonaan lasista tehdyn julkisivun avulla positiivista julkisuutta ympäri maailmaa. Jokaisen kerroksen lasiseinän edessä on tummennetusta lasista valmistettu niin sanottu aurinkolippa.

Teslan pääkonttorin julkisivusta lasia on noin 65%. Rakennuksen molemmilla puolilla olevien lasiseinien läpi voi nähdä myös rakennuksen toisella puolella näkyvän sinisen taivaan. Lopputulos on moderni sekä erittäin kaunis kokonaisuus. Lasi on yhä useammin nykyaikaisten ja haluttujen rakennusten määräävä materiaali.

Aurinkokennolasi – parantaa kiinteistön energiaomavaraisuutta ja statusta

Integroitavilla aurinkokennolaseilla lasiteknisesti tarkoitetaan laminoituja rakennuslaseja, jotka soveltuvat käytettäväksi missä tahansa rakennuksen ulkopinnassa. Näin saadaan rakennuksen ulkopinnat tuottamaan energiaa auringosta kiinteistön omaan hyötykäyttöön.

Perinteisistä aurinkopaneeleista aurinkokennolasit eroavatkin juuri integroitavuuden sekä sitä kautta monipuolisten käyttökohteiden osalta.

Aurinkopaneelin ainoa käyttötarkoitus on maksimaalinen sähköntuotanto. Kun taas aurinkokennolaseilla sähköntuotannon lisäksi voidaan vaikuttaa lasin läpinäkyvyyteen ja rakennuksen visualiseen kokonaisilmeeseen.

Aurinkokennolasien tyypillisimmät käyttökohteet ovat julkisivut, julkisivulasitukset, eristyslasiseinät, auto- ja sähköpyöräkatokset, terassien lasikatteet ja -kaiteet. Näin saadaan perinteisesti passiiviset rakennuspinnat energiatuotannolliseen hyötykäyttöön.

Tulevaisuuden rakentamisen uudistuotannossa sekä korjausrakentamisessa rakennukset tullaan suunnittelemaan ainakin osittain energiaomavaraiseksi ja tässä kohtaa aurinkokennolasit luovat suunnittelijalle runsaasti erilaisia visuaalisia sekä rakenteellisia mahdollisuuksia.

Rakennusten energiaomavaraisuus on alati kasvava trendi. Tarve tuottaa energiaa itsenäisesti ilman CO2 päästöjä voimistuu entisestään 2020-luvun aikana myös Suomessa.

Uskommekin, että tulevaisuuden rakennushankkeissa tullaan ottamaan yhtenä osa-alueena uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä huomioon myös rakennusten ulkopintojen tarjoamat mahdollisuudet.

Luontaista kysyntää Suomessakin on jo aurinkokennolaseille mm. julkisten rakennusten julkisivuihin, kerrostalon parvekekaiteisiin sekä autokatokatoksiin, joissa on sähköauton latausmahdollisuus

Lasin käyttö nyt ja tulevaisuudessa

Lasin käyttö rakentamisessa, ja erityisesti toimitiloiksi suunnatuissa kiinteistöissä on edelleen kasvussa. Uudet innovatiiviset tuotteet tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia lasin käytölle.

Kuten näimme, Applen uusi pääkonttori on rakennettu jo lähes kokonaan lasista. Jo nyt asennetaan Suomessakin uusissa hotellien saneerauksissa sähkölaseja jotka lämpiävät tai tummuvat tarpeen mukaan nappia painamalla. Lämpiävä lasikatto antaa tunnelmaa ei jäädy eikä kerää lunta.

Erityisesti vanhemmissa rakennuksissa on usein ongelmana vetävät ikkunat, tai ikkunoiden läpi hohkaava kylmyys. Lämpiävät lasit mahdollistavat kiinteistön näkökulmasta pinta-alan tehokkaan käytön.

Sähkö ja älykkyys tulevat lasipintoihin kovaa vauhtia. Teknologia on jo olemassa. Nyt on aika rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä rakennusteollisuuden soveltaa olemassa olevaa teknologiaa innovatiivisella tavalla uusiin rakennus- ja saneerauskohteisiin.

Kauanko menee, kun kaikki lasiset julkisivut toimivat rakennuksen energian kerääjinä? Kaikki tämä on jo tänään mahdollista.

Tulevaisuus tulee vaatimaan entistä innovatiivisempia ratkaisuja viihtyvyyteen ja energian hyödyntämiseen kiinteistöissä. Tässä rakennuksen laseihin liitettävillä ominaisuuksilla on suuri merkitys.

Aurinkokennolasi tuo mukanaan terassille auringonsuojan sekä tuottaa samalla aurinkosähköä.

Ota yhteyttä myynti@lasiposti.fi

Katso kaikki oppaat