← Rakentajan lasiopas

Tilaus ja vastaanotto

Jotta lasiprojektisi onnistuu, on tilaus tehtävä huolellisesti ja myyjän lähettämä tilausvahvistus vielä tarkistettava mahdollisten virheiden osalta. Vastuu tilausvahvistuksessa olevista tiedoista, kuten esim. lasimitoista siirtyy ostajalle. Tilattuja laseja vastaanotettaessa on tehtävä vastaanottotarkistus yhdessä kuljettajan kanssa. Vastaanottotarkistuksessa mahdollisesti havaitut lasirikot on merkittävä rahtikirjaan.

Oletusarvoisesti lasin kuljetus tapahtuu toimitusehdolla DAP, joka tarkoittaa sitä, että myyjä kuljettaa lasit sovittuun toimitusosoitteeseen ja ostaja vastaa rahdin purkamisesta ja järjestää paikalle tarvittavan purkukaluston. Tarjouspyyntö ja tilaus Jotta tilauksesi varmasti onnistuu ja sujuu ilman ongelmia, tarkista seuraavasta listasta, että jo tarjouspyynnössä on kaikki tarvittavat tiedot:

  • Lasin laatu sekä lasiluettelo esim. excelillä (mitat sekä kappalemäärät).
  • Hionnat. Minkälainen hionta ja mihin reunoihin.
  • Tarvittavat työstöt esimerkiksi kiinnikkeitä, lukkoja ja painikkeita varten (kuvat voivat olla pdf-muodossa tai CAD-kuvina). Muotolaseissa aina lasien aihiomitat mukaan.
  • Toimitusosoite sekä toivottu toimituspäivämäärä.
  • Tieto toimituksen purkutapamahdollisuuksista (käsinpurku, trukki, nosturi).

Vastaanotto ja varastointi

Lasilevyjä kuljetetaan ja varastoidaan aina pystyasennossa. Varastoinnissa huolehditaan siitä, että pakkaukset pysyvät ehjinä ja kuivina ja että lasilevyt eivät vaurioidu mekaanisesti, eikä kosteuden vaikutuksesta tai suurista ja nopeista lämpötilan vaihteluista. Tästä syystä lasien välissä varastoinnin yhteydessä käytetään usein tinnejä (pieniä liimattavia korkin paloja) tai paperia. Lasilevyjen väliin pääsevä kosteus syövyttää lasipintaa, mikäli lasilevyt ovat kiinni toisissaan. Lasin pinta saattaa vaurioitua myös betonin ym. emäksisten aineiden vaikutuksesta. Mikäli varastointitiloissa suoritetaan polttoleikkausta, hitsausta, ”rälläköintiä” tms., lasi suojataan kipinöiltä.